EU Projektek
Vendégkönyv
Eseménynaptár
Videóportál
YouTube
Facebook
Cipó
Ma 2020. szeptember 28. hétfő, Vencel napja van.

Felvételi
 

FONTOS TUDNIVALÓK

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

A János Zsigmond Unitárius Kollégium Erdély egyik legrégibb és megújulásra mindig kész tanintézete.

Az iskola padjaiban a neves személyiségek mellett  nemzedékek sora kapta meg azt az erkölcsi alapot és tudásanyagot, amelyet  az egyéni és közösségi életben kamatoztatott. Most is olyan diákok tanulnak a Múzsák és Erények otthonának falai között, akik hisznek abban, hogy a világban nemcsak a felhalmozott tudás jelent felbecsülhetetlen értéket, hanem a lelki-szellemi épség és az erkölcsös magatartás is. Kollégiumunkban a lelkiismereti szabadság, a nyitottság és türelem megélt valóság, melyek  mind az unitárius szellemiséget képviselik.

     Iskolánk minden pedagógusa a hagyományos oktatáson belül az egészséges testi és szellemi nevelésre törekszik,  az óra típusának, illetve műveletesített feladatainak függvényében alkalmazza az alternatív pedagógia módszereit is. Ezt a célt szolgálják a szakmai szempontból jól felkészült tanítók és tanárok (akik többlépcsős versenyvizsgával nyernek felvételt iskolánkba), a korszerű tanfelszerelések, szaktermek, laboratóriumok, osztálytermek és az akkreditált dokumentációs központunk.

    Iskolánk végzős diákjainak több mint 95%-a tovább tanul felsőfokú tanintézményekben.

    A tantárgyversenyeken elért eredmények alapján iskolánk maximális pontszámot kapott az iskolafelmérések során.

     Péterffy Gyula kórusunk Erdély egyik legjobb és legelismertebb diákkórusa, melyet számtalan hazai és külföldi fellépésre kérnek fel, amely testvérkapcsolatban van a budapesti Árpád Gimnázium kórusával.

    Színjátszókörünk előadásai színfoltot jelentenek iskolánk életében.

 • Kollégiumunk állami intézmény, s felekezettől függetlenül lehet beiratkozni az I., V., IX. osztályainkba.
 • Beiskolázási számok
      Két I. osztály - 25-25 hely/ intenzív angol oktatással

      Két V. osztály - 30-30 hely/ intenzív angol oktatással

Két IX. osztály matematika-informatika osztály  - intenzív angol oktatással - 30 hely

                           humán-teológia osztály - intenzív angol oktatással - 30 hely

 • A vallás tantárgyat mindenki a saját felekezete szerint sajátíthatja.
 • Az iskolánkba való beiratkozáskor a diák és szülő vállalja az intézmény  belső rendszabályzatának tiszteletben  tartását.
Elérhetőség:

János Zsigmond Unitárius Kollégium, Kolozsvár

400105, December 21 út 9. szám

Telefon: 0264/ 59804

 

 
 

Tájékoztató

Elemi tagozat

 

Az első osztályba történő felvételi a meghirdetett időpontban a beiratkozás sorrendjében történik.

Intézményünkben csak délelőtti oktatás folyik. Tanulóinknak az iskola éttermében ebédet, majd az osztálytermekben délutáni foglalkozást és játszóház-programot szervezünk az osztálytanító irányításával. Ezek költségeit a szülő fedezi.

 A tanítók és a Balázs Ferenc Oktatási Központ munkatársai a tehetséges gyermekeknek anyanyelvből (beszédművelés, szövegértés helyesírás) és matematikából térítésmentesen külön foglalkozásokat tartanak.

 Iskolánkban intenzív angol nyelvoktatás folyik: I.-II. osztályban heti 2 óra, III.-IV. osztályban heti 4 óra. Ezt a programot a szülők és az állam anyagi támogatásával valósítjuk meg.

Választott tantárgyként/programként ajánljuk: a hangszertanulást, a néptáncoktatást, a ritmikus tornát, a képzőművészeti kört, a tehetséggondozást, a testnevelést. Ezeket a programokat az egyház és a szülők anyagi támogatásával működtetjük.

 

Állandó programok

 1. Játszóház-program: Iskolánkban a játszóházat azzal a szándékkal hozzuk létre, hogy az elemi osztályos diákok iskolában töltött idejét színesebbé, érdekesebbé tegyük. Ennek hátterében az a pszichopedagógiai tény áll, hogy a gyereknek 10-11 éves koráig természetes igénye a játék, mely jól irányítva pozitív hatással van a gyerekre. Játszás közben alkalom adódik olyan élményeket átélni és szociális képességeket fejleszteni, amelyekre a tanítás ideje alatt alig, vagy csak részben adódik lehetőség. A játszóházban a délelőtti oktatást követően a kisdiákok a pedagógusok felügyelete mellett tartalmas, érdekes tevékenységek során lazítanak, szórakoznak, kikapcsolódnak, de ugyanakkor alkalomszerűen a délelőtti programot is kiegészítik.
 2. Délutáni program:  oktatási és nevelési feladatokat teljesít, megalapozza a tanulási készséget,  az önálló tanulás képességét, készségeket és jártasságokat alakít ki és fejleszt, nem utolsó sorban közösségépítő szerepet is betölt. A szülők anyagi támogatásával valósul meg.
 3. A Balázs Ferenc Oktatási Központ programja: felzárkóztató, tehetséggondozó köröket, valamint különböző versenyeket és tevékenységeket szervez.
Hagyományos tevékenységek/táborok: Természet Napja, vallástábor, sportnapok, társasjátékok napja, „Ép test- ép lélek" , Őszi Vásárnapok, Kollégiumi Napok, Farsang, megemlékezések, ünnepélyek, versenyek, stb.

 

 

Tájékoztató

Gimnázium


 • Angol intenzív haladó- osztály maximálisan 30 hely,  ide minimum angol 8-as vizsgaátlaggal lehet bejutni.
 • Angol intenzív középhaladó-osztály maximálisan 30 hely. Nem szükséges angol nyelvvizsga.
 

Programok

 • Tehetséggondozó program: elit csoportok létrehozása. Ez a program azoknak a diákoknak szól, akik tehetségesek valamilyen tantárgyból, szívesen dolgoznak és tanulnak a kötelező tananyagon kívül is, szeretnek versenyezni. Szaktanáraink heti rendszerességgel foglalkoznak ezekkel a csoportokkal.
 •  Mentálhigiénés tréning, amely játékos módszerével fejleszti a kommunikációs készségeket     (verbális és non-verbális kifejezésmód, konfliktus-megoldó kézség), az önismeret mélyítésével rugalmassá teszi és fejleszti a diákok személyiségét.
 • Felzárkóztató programok célja: segíteni a nehézségekkel küzdő diákokat felzárkozni.
 • Tanulmányutak/kirándulások szervezése
Hagyományos tevékenységek/táborok: Dávid-Ferenc ünnepély és zarándokút, Őszi Vásárnapok, Kollégiumi Napok, Karácsonyi ünnepély, Vallásszabadság Napja, Farsang, Természet Napja, Anyák Napja, Sportnapok, ,,Ép test- ép lélek" , megemlékezések, ünnepélyek, versenyek, stb.

 

 

Opcionális tantárgyak: kórus, furulya, labdajéték, színjátszókör.

 

Diákjaink ebédelhetnek iskolánk étkezdéjében.

 

 

Tájékoztató

Líceum

 
 • A humán- teológia osztályban diákjaink a négy év során a következő szaktantárgyakat sajátíthatják: világirodalom, angol keresztényirodalom, művészettörténet, zenetörténet, bibliaismeret, Erdély történelme, angol, német nyelv. A teológia profil egyensúlyt biztosít a humán és reál tantárgyak között, ezért ezekben az osztályokban matematikát és tudományokat is tanulnak, ami biztosítja a diákok szélesebb körű továbbtanulási lehetőségeit. Így, a humán jellegű egyetemek mellett, lehetőség van közgazdaság, orvosi stb.  egyetemre is jelentkezni.
 • A matematika-informatika osztályban a következő szaktantárgyakat tanulják négy év során: a kötelező humán tantárgyak, az angol és német nyelv mellett: matematika, számítógépkezelés, informatika, fizika, kémia, biológia.
 • Opcionális tantárgyak iskolánkban: informatika, számítógépkezelés-felkészítés az ECDL vizsgára, fitnesz, aerobic, labdajátékok, tehetséggondozás valamennyi tantárgyból, kórus, furulya, néptánc, képzőművészet. Az opcionálisok egy része ingyenes, másik részét az egyház és szülők anyagi támogatásával működtetjük.
 • A más helységből érkező diákok pályázhatnak az iskola épületében működő modern bentlakás helyeire.
 • Tanulóink ebédelhetnek intézményünk étkezdéjében, bentlakóink pedig teljes ellátásban (reggeli, ebéd,vacsora)  részesülnek.
 

Bizonylatok, oklevelek

 • Iskolánkban nemzetközileg elismert nyelvvizsga tehető le angolból,  németből, valamint számítógép-kezelési oklevelet lehet szerezni ( intézményünk Európában is elismert ECL nyelvvizsgaközpont, illetve ECDL számítógépkezelő-vizsgaközpont ).
 • A XII. osztály végén állami bizonylatot lehet szerezni informatikábólangolból és vallásból, sikeres ECDL vizsga esetén a diákok mentesülnek az érettségi számítógépkezelő gyakorlati vizsgától.
 

Programok

 • Elit csoportok. Ez a program folytatása a gimnáziumi tehetséggondozásnak, azoknak a diákoknak szól, akik különös képességekkel rendelkeznek valamilyen tantárgyból, szívesen dolgoznak és tanulnak a kötelező tananyagon kívül is, szeretnek versenyezni. Szaktanáraink heti rendszerességgel térítésmentesen foglalkoznak ezekkel a csoportokkal.
 • Mentálhigiénés tréning: játékos módszerével fejleszti a kommunikációs készségeket     (verbális és non-verbális kifejezésmód, konfliktus-megoldó kézség), az önismeret mélyítésével rugalmassá teszi és fejleszti a diákok személyiségét.
 • Ösztöndíjprogram: az állami szociális és tanulmányi ösztöndíj mellett egyházi ösztöndíjban részesülnek a jó tanulmányi eredményeket elérő, kifogástalan magaviseletű tanulóink, akik a közösségi tevékenységekben is részt vesznek. Az ösztöndíjakat pontrendszer alapján állapítjuk meg. Az amerikai testvéreink jóvoltából bentlakó diákjaink öszöndíjat szerezhetnek. Ez azt jelenti, hogy - egy család magára vállalja a középiskola négy évére a bentlakás költségeit. A Mikó Imre ösztöndíjat a Mikó család alapította, és hagyományőrzésért, valamint a jó tanulmányi eredményekért ítélik oda.
 • Színjátszókör: a színjátszó körnek tagja lehet bárki, akiben van alkotási és szereplési vágy. Sokszor nem is maga a bemutató a legfontosabb és legértékesebb, hanem az azt megelőző 40-50 próba, az alkotás, az összecsiszolódás folyamata.
A színjátszó körön belül szakmai műhely is működik. A  szakmai műhelyben a  színjátszó kör tagjai belekóstolnak a színészmesterségbe: beszédtechnikát, improvizációt tanulnak, tréningeken vesznek részt.

Az utóbbi időben a következő színdarabokat adták elő diákjaink:

à   Déry Tibor-Presser Gábor-Adamis Anna:   Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról

à  Szakonyi Károly: Adáshiba

à  Friedrich Dürrenmatt: A fizikusok

à  Quo Vadis

à  Moliére: Képzelt beteg

 

Hagyományos tevékenységek/iskolánk által szervezett versenyek

Ajándékkirándulás a magas pontszámot elérő diákoknak, kórustábor, kulturális rendezvények, Kollégiumi Napok, Gólyabál, Nagykorúsítás, Körmöczi Napok, VIII-os diákok hétvégéje, Atlantisz Harangoz Országos Versmondó Verseny, Vermes -Öveges megyei fizikaverseny, Természet Napja.

 

Felvételi a IX. osztályokba

A matematika-informatika-intenzív angol osztálynak kódja van, ezért ide számítógépes elosztással lehet  bejutni. Ha matematika-informatika-angol intenzív osztályba jelentkezik a diák, nem kell résztvennie a vallásos jellegű beszélgetésen és angol vizsga sem szükséges. Ősszel dől el, egy angol teszt alapján, hogy haladó vagy kezdő angol program szerint fog-e tanulni a továbbiakban.

A humán-teológia osztályba való bejutáshoz szükséges ismerni:

1.      beiratkozás június 10, 11, 14-én

2.      vallásteszt 14- én, 10 órától

3.      szükséges iratok:

- beiratkozási típusnyomtatvány

-születési bizonyítvány/eredeti+fénymásolat/

-minden hivatalos irat, amelyet az iskola kiállít

 

Tematika a vallásteszthez (csak a humán osztályra érvényes)

I. Bibliaismeret: (a történet ismerete)

 1. A világ és az ember teremtése (1Móz 1-2. fejezetek).
 2. Kain és Ábel (1Móz 4, 1-16).
 3. Az özönvíz (1Móz 6-8 fejezetek).
 4. Bábel tornya (1Móz 11, 1-9)
 5. Mózes születése és elhívatása (2Móz 1., 2., 3. fejezet)
 6. Jézus születése és gyermekkora (Mt 2, 1-12; Lk2, 1-52)
 7. A tékozló fiú (Lk 15, 11-32)
 8. A könyörülő szamaritánus (Lk 10, 25-37)
 9. A tálentumok (Mt 25, 14-30)
 10. A szőlőmunkások példázata (Mt 20, 1-16)
 

II. Különböző imádságok és a felekezet szerinti saját hitvallás ismerete.

 

III. A saját egyházközséged templomának, gyülekezetének rövid ismertetése. (Érdekességek, kiemelkedő személyiségek, sajátos rendezvények)

 

Információk a más helységekből érkező diákoknak

 • Az érdeklődő diákokat és szülőket is szívesen látjuk az ismerkedési hétvégén, amelyet április utolsó péntekén és szombatján tartunk. Ekkor betekintést nyerhetnek iskolánk életébe, megismerhetik diákjainkat, a tanárokat, meglátogathatják a laboratóriumokat, osztálytermeket, sportlétesítményeinket, a bentlakást, az étkezdét.
 • A vidéki diákok bentlakás-igénylését a hivatalosan sikeres bejutástól egy héten belül jelezni kell az iskola titkárságán.
 
 


« < Szeptember 2020 > »
H K S K P V V
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
« < Október 2020 > »
H K S K P V V
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Nincs esemény

ms_tehetseglogo

 

 

Állandó tevékenységek


-  Reggeli áhítatok

-  Istentiszteletek
- Mentálhigiéné
-  Sporttevékenységek
-  Labdajáték, fitness

-  Színjátszás
Néptánc az elemiben
Mesekör

 

 


 

Látogatók száma
(2009. július 13. óta)
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter